Ukraiński
Hub
Edukacyjny

Misją Ukraińskiego Hubu Edukacyjnego w Polsce jest promowanie integracji z lokalną społecznością Ukraińców przebywających obecnie na terenie tego kraju.

Projekt został założony dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku agresji rosyjskiej zmuszeni byli do opuszczenia swojej Ojczyzny i teraz znajdują się w Polsce.

Warszawa

Rzeczpospolita Polska

Harmonogram
wydarzeń

Zadania podstawowe

Sprzyjanie integracji znajdujących się w Polsce Ukraińców do wspólnot lokalnych

Koordynacja procesu szkolenia oraz  znaczącego czasu wolnego dzieci ukraińskich

Przekwalifikacja Ukraińców w wieku zdolnym do pracy 

Opanowanie najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy

Platforma komunikacyjna dla Ukraińców w Polsce

Harmonogram wydarzeń

Ilość uczestników wydarzenia i studentów

Statystyka
Kto studiował i już zdobył nową wiedzę i umiejętności?
0
ilość słuchaczy
0
ilość programów oświatowych
0
ilość wydarzeń w miesiącu

Serwisy dodatkowe

Nauka języka polskiego: usługi i aplikacje

Ogólnoukraiński Projekt Wsparcia Emocjonalnego Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy

Testy poradnictwa zawodowego oparte na sztucznej inteligencji dla uczniów klas 7-11

Nauczanie i testowanie poziomu znajomości języka ukraińskiego

Podwyższenie kwalifikacji dla nauczycieli „Pierwsza pomoc psychologiczna w czasie wojny”

Szkoła Konsultanta Karierowego

Nauczanie języka angielskiego (А1 – В2)

Szkolenie w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych wśród pracodawców

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Szkoły dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Polsce

Lekcje życia dla ukraińskich nastolatków

Zdalne nauczanie według oficjalnego ukraińskiego programu

Zajęcia dla uczniów w Centrum Edukacji

Szkolenie ukraińskich nauczycieli w zakresie umiejętności XXI wieku i języka polskiego

Partnerzy

Projekt jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej. Misją fundacji jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Nasz zespół

Maria Bogusław

Koordynatorka Sieci Ukraińskich Hubów Oświatowych – Dyrektorka Wykonawcza Asocjacji Oświaty Innowacyjnej i Cyfrowej

Tatiana Suchodolska

Koordynator Ukraińskiego Hubu Oświatowego w Polsce

Iryna Jacyk

Koordynator działań Ukraińskiego Hubu dla ukraińskich uczniów

Kontakty

Oferta partnerska?

napisz do nas wiadomość