Szkolenie ukraińskich nauczycieli w zakresie umiejętności XXI wieku i języka polskiego

Soft skills dla nauczycieli

Stowarzyszenie Innowacyjnej i Cyfrowej Edukacji, Ukraińskie Centry Edukacyjne, Fundacja Pro Futuro przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają ukraińskich pedagogów do udziału w projekcie pozyskiwania przydatne kompetencje „miękkie” (psychologia, odporność na stres, kompetencje cyfrowe, zarządzanie karierą).

Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają Certyfikat Rozwoju Zawodowego (1 punkt ECTS). Nauczanie  online,  język  – ukraiński. Bezpłatnie.

Link do rejestracji dla nauczycieli (soft skills):

Lekcje języka polskiego dla nauczycieli

Lekcje języka polskiego 2 razy w tygodniu przez 2 miesiące są również dostępne dla nauczycieli mieszkających w Warszawie. Nauczanie odbędzie się w trzech grupach:

1 grupa

Od 1 stycznia do 28 lutego

2 grupa

Od 1 marca do 30 kwietnia

3 grupa

Od 1 maja do 30 czerwca

Link do rejestracji dla nauczycieli (Lekcje języka polskiego):