Uczelnie dla ukraińskich dzieci i podlotków w Polsce

Przydatne zasoby

Szkoła ukraińska „Materynka” (Warszawa)

Optyma. Zdalna szkoła średnia (klasy 1-11)

Ogólnoukraińska szkoła online

Atmosferyczny szkoła. Edukacja zdalna na Ukrainie